Joomla-Template by go-android.de & android forum
 
   
 
     
 
 
Huishoud regels

 

1. Een team bestaat uit minimaal 11 spelers en een Ass. Scheidsrechter

2. Spelers moeten lid zijn van Z.A.V.R., En deze mogen niet in een ander team voetballen.

3. Elk team zorgt voor een vlag voor de Ass. Scheidsrechter

4. Elk team zorgt zelf voor intrapballen en het eerst vermelde team zorgt voor een goede wedstrijdbal.

5. Men behoort minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

6. Eerst vermeld team zorgt voor het wedstrijdformulier en dit behoort voor de wedstrijd ingevuld te zijn met bijvoeging van de spelerskaarten.

7. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, Als mede de aanvoerdersband.

8. Er mag per wedstrijd maximaal 5 maal gewisseld worden, in geval van blessures mag er terug gewisseld worden

9. Een scheidsrechter mag ook altijd een tijdstraf uitdelen. Met een door hem bepaalde tijd.

10. Een speler die zijn Derde gele kaart ontvangt wordt automatisch voor één wedstrijd geschorst. Na elke volgende gele kaart ook één wedstrijd.

11. Een speler die rechtstreeks rood krijgt heeft minimaal 2 wedstrijden schorsing. Doch het bestuur ‘’tucht commissie’’ heeft de bevoegdheid om een strengere straf uit te spreken, tot een maximum van één jaar.

12. Een speler die rood krijgt heeft automatisch een boete van € 30.00

13. Boetes moeten voldaan zijn voordat men weer mag spelen.

14. Bij niet op komen dagen: Automatisch 3-0 nederlaag en 3 punten in mindering en nogmaals €25.00 boete. Mits er een dag van te voren voor 23.00 uur afgemeld word bij Mart de Kleijn

15. Gestaakte wedstrijd: Geen schuldige op nader tijdstip eventueel uitspelen of stand van dat moment verwerken, indien men schuldig is dan 3-0 nederlaag en 3 punten in mindering evenals een boete van €30.00

16. Indien er geen scheidsrechter is kan men Mart de Kleijn bellen en indien nodig zelf iemand aanstellen als scheidsrechter. Deze ontvangt dezelfde vergoeding als de aangestelde scheidsrechters.

17. Bij molestatie van een scheidsrechter wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie en de KNVB.

18. In overleg met de leden van z.a.v.r is overeengekomen dat elke team €30,- waarborg afdraagt i.v.m. de boetes. Welke later terug gekeerd zal worden mits alle boetes voldaan zijn. Zie notulen van seizoen 2008

19. Z.A.V.R. is niet aansprakelijk voor verwondingen en evt. diefstal.

 
 
  Joomla-Template by go-android.de & android forum